FAQ

Nasz radar ma zasięg 200km wokół Goczałkowic-Zdroju, jednak im dalej od radaru, tym wyżej sięga obszar dla radaru niewidoczny. Mapę zasięgu radaru możesz zobaczyć na stronie z bieżącym obrazem z naszego radaru: tutaj

Z aplikacji można korzystać w dowolnej lokalizacji na terenie Polski, jednak alerty dotyczą wyłącznie kilkudziesięciu miast dostępnych na liście miast w zakładce „Bieżące alerty”. Wszystkie te miasta znajdują się w zasięgu radaru, w promieniu 200 km od Goczałkowic-Zdroju.

Powiadomienia są wysyłane, gdy w promieniu 15km od któregokolwiek z dostępnych w aplikacji miast znajdzie się silna burza. To, czy burza będzie silna czy nie, rozpoznaje specjalistyczny algorytm przetwarzający trójwymiarowe dane radarowe spływające do centrum naszego systemu co 90 sekund. Nasze powiadomienia wydawane są WYŁĄCZNIE w przypadku wystąpienia ekstremalnie silnych burz. Nie wydajemy ostrzeżeń przed „zwykłymi” burzami, którym nie towarzyszą zjawiska o ekstremalnym natężeniu. Nie wydajemy również ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami niezwiązanymi z burzami. Nie wydajemy ostrzeżeń zimą.

Sytuacje te mogą wystąpić w kilku różnych okolicznościach. Może zdarzyć się tak, że silna burza, przed którą ostrzegamy znajdzie się w 15-kilometrowym buforze wokół danego miasta, zostanie wydane ostrzeżenie a burza przejdzie tuż obok danego miasta lub przez części miasta, w których nie znajduje się obserwator. Może być również tak, że przez naszą lokalizację przejdzie burza, nie powodując żadnych niebezpiecznych zjawisk, ale jeszcze przed opuszczeniem 15-kilometrowego buforu wokół miasta rozwinie się na tyle, że wydane zostaną alerty. Może zdarzyć się również tak, że burza bardzo szybko uformuje się „od zera” tuż za interesującym nas miastem powodując wysłanie alertu, jednak ze względu na kierunek przemieszczania się mas powietrza, burza po kilku lub kilkunastu minutach opuści bufor wokół danego miasta. Dlatego każdorazowo po otrzymaniu alertu zachęcamy do zajrzenia do zakładki „Radar live”, gdzie zobaczymy w jakim dokładnie kierunku przemieszcza się burza.

Jest to zupełnie normalna sytuacja, gdyż ostrzegamy wyłącznie przed najsilniejszymi zjawiskami powodującymi zagrożenie życia i istotne szkody w infrastrukturze. Pamiętajmy jednak, że każda burza jest groźna ze względu na występowanie wyładowań atmosferycznych, przez co nawet w przypadku braku alertu konieczne jest stosowanie się do zasad bezpieczeństwa w czasie burzy. Nasze ostrzeżenia wskazują wyłącznie najbardziej ekstremalne burze powodujące nie tylko zagrożenie ze strony wyładowań, ale przede wszystkim innych ekstremalnych zjawisk takich jak nawalne opady deszczu, silny wiatr, silne trąby powietrzne czy duży (kilkucentymetrowy) grad, w przypadku którego nasz algorytm jest najskuteczniejszy. Istnieje również możliwość, że pomiędzy radarem a burzą, która nas interesuje znajduje się inna, silna burza. W takiej sytuacji, burza, która zlokalizowana jest bliżej radaru powoduje tłumienie wiązki pomiarowej emitowanej przez radar, w wyniku czego odbiciowość w burzy bardziej odległej od radaru jest zaniżona, co z kolei może prowadzić do braku wydania ostrzeżenia, mimo istnienia zagrożeń.

Nie. Powiadomienia dostępne są wyłącznie dla wybranych miejscowości będących w zasięgu radaru (200 km wokół Goczałkowic-Zdroju).

Nawalne opady deszczu, silny wiatr, silne trąby powietrzne i duży (kilkucentymetrowy) grad, w przypadku którego nasz algorytm jest najskuteczniejszy.

Jest możliwa taka sytuacja. Nasz radar jest ustawiony w taki sposób, by dobrze wykrywać najsilniej wypiętrzone komórki burzowe osiągające wysokość nawet kilkunastu kilometrów, podczas gdy nisko położone chmury deszczowe (a nawet słabe burze) mogą być miejscami niewidoczne na mapie. Brak widoczności opadów na obrazie radarowym jest szczególnie widoczny zimą.

Nasze alerty opierają się o złożony algorytm generujący alerty dla kilkudziesięciu miast na podstawie trójwymiarowych danych radarowych napływających do naszej jednostki obliczeniowej co 90 sekund. Przetworzenie tak złożonych danych i wygenerowanie na ich podstawie ostrzeżeń dla kilkudziesięciu lokalizacji wymaga wykonania obliczeń trwających kilkadziesiąt sekund a dodanie każdego kolejnego miasta wydłuża ten proces. W efekcie, gdybyśmy dodali więcej miast niemożliwe byłoby wykonanie obliczeń w czasie poniżej 90 sekund (tak jak napływają dane radarowe). Konieczne byłoby więc rzadsze wydawanie ostrzeżeń, co pogorszyłoby skuteczność docierania do użytkowników z informacją o zagrożeniach, a tego chcielibyśmy uniknąć.

Możliwości jest kilka. Najczęściej problem ten spowodowany jest brakiem wyrażenia zgody na powiadomienia w systemie Android lub iOS. W zależności od wersji systemu mogą to być powiadomienia lub ciche powiadomienia. Drugą możliwością jest faktyczny brak zagrożenia lub występująca burza nie jest na tyle silna, by wygenerowane zostały ostrzeżenia. Należy również pamiętać, że ostrzeżenia nie są generowane w okresie zimowym a latem ostrzegamy wyłącznie przed najsilniejszymi zjawiskami.

Aplikacja działa wyłącznie na terenie Polski i tylko w zasięgu radaru. Jeśli jesteś za granicą i chcesz sprawdzić ostrzeżenia, istnieje taka możliwość – poprzez przeglądarkę, na stronie silesiaalert.pl

Istnieje taka możliwość. Taka sytuacja najczęściej jest spowodowana tym, że obserwowana burza jest słaba, nie niesie ze sobą żadnych zagrożeń i nie ma potrzeby wysyłania przed nią powiadomień z ostrzeżeniami. Drugą możliwością jest sytuacja, w której silna burza przechodzi obok naszego miasta i nas ominie. Wtedy słyszymy grzmoty, burza jest groźna ale przejdzie bokiem. Niezależnie od naszych powiadomień, w sytuacji gdy słyszalne są grzmoty, należy się schronić w budynku wyposażonym w instalację odgromową.

Radar nie pokazuje wyładowań. Radar jest aktywnym urządzeniem teledetekcyjnym, który wysyła w obrębie dolnej atmosfery (troposfery) wiązki promieniowania radiowego i „nasłuchuje” ich odbić od obiektów takich jak kropelki wody i kryształki lodu znajdujące się w atmosferze. Im większa jest koncentracja i średnica tych cząsteczek, tym wyższa jest odbiciowość mierzona przez radar. Detekcji wyładowań służą systemy detekcji wyładowań, których bieżące dane są publicznie dostępne w Internecie. Na podstawie wysokiej odbiciowości widocznej na bieżącym obrazie radarowym możemy jedynie domniemywać, że w danym miejscu silnym opadom towarzyszą też wyładowania.

Rzadko zdarzają się również sytuacje, w których zerwane zostaje połączenie pomiędzy radarem a serwerem analizującym bieżące dane radarowe lub serwerem dystrybuującym dane dla aplikacji a siecią, z której korzystają odbiorcy. Takie sytuacje spowodowane są najczęściej przez awarie u dostawców usług sieciowych lub przerwy w dostawie prądu dla któregokolwiek z komponentów systemu lub komunikacji. Mimo posiadanego przez nas systemu zasilania rezerwowego dla radaru i infrastruktury w Goczałkowicach-Zdroju, niemożliwe jest zabezpieczenie szybkiego połączenia na całej jego trasie.

Istnieją dwie możliwości, w których występuje opisana sytuacja. Pierwszą z nich jest stosunkowo słaby wiatr, który generuje burza. Tak jak pisaliśmy we wcześniejszych odpowiedziach, nasze ostrzeżenia pojawiają się wyłącznie przed ekstremalnie silnymi zjawiskami. Wiatr, który wieje ze znaczną prędkością, ale nie jest na tyle silny, by przewracał drzewa lub uszkadzał dachy nie jest zjawiskiem ekstremalnym i dlatego nie ostrzegamy przed nim. Drugą możliwością jest występowanie silnego wiatru, który spowodowany jest poziomym gradientem barycznym (w wyniku przemieszczania się głębokiego niżu), czemu zazwyczaj nie towarzyszą burze. Takie sytuacje najczęściej występują w okresie chłodnym. Wtedy nawet jeśli pojawiają się pojedyncze burze, są one bardzo słabo wypiętrzone i wykrycie zagrożenia jest niemożliwe.

Nasza aplikacja ostrzega wyłącznie przed ekstremalnymi sytuacjami, gdy opady spowodowane są silnie wypiętrzoną burzą. Mogą jednak występować pojedyncze sytuacje, w których przy niższych komórkach burzowych (lub w przypadku komórek opadowych bez wyładowań) opady formują się na tyle nisko, że nie są widoczne przez radar.

Powiadomienia aktualizują się co 90 sekund, zgodnie z częstotliwością napływania nowych skanów z radaru w Goczałkowicach. W aplikacji i na stronie widać jednak najwyższy stopień ostrzeżenia z ostatnich 30 minut. Takie rozwiązanie zostało przyjęte ze względu na obowiązywanie każdego ostrzeżenia przez okres 30 minut od jego wydania. Występują bowiem sytuacje, w których kryteria alarmowania na podstawie danych radarowych przez daną burzę już nie są spełnione a burza jeszcze przez kilkanaście minut jest groźna. Aktualizacje ostrzeżeń do stopnia wyższego mogą następować co 90 sekund.

Aktualizacja ostrzeżeń do wyższego stopnia możliwa jest co 90 sekund. Z taką częstotliwością skanuje nasz radar w Goczałkowicach-Zdroju. Tak krótki czas generowania ostrzeżeń jest naszym największym atutem, gdyż wykrywa pojawiające się zagrożenia natychmiast po ich pojawieniu się.

Nie. Aplikacja działa wyłącznie w okresie od początku kwietnia do 15 października. Wynika to ze sposobu wykrywania zagrożeń, który opiera się przede wszystkim na detekcji komórek burzowych wypiętrzonych na znaczne wysokości, co możliwe jest jedynie w miesiącach letnich, w których nad Polską pojawiają się dostatecznie ciepłe masy powietrza. Z drugiej strony, zagrożenia występujące zimą nie osiągają takiego natężenia jak w miesiącach letnich, lub wręcz nie występują w ogóle (np. duży grad).

Wynika to z zasady działania radaru. Im dalej od niego, tym wyżej biegnie najniższa wiązka promieniowania radiowego emitowana przez antenę radaru. By uniknąć napotkania przeszkód terenowych, radar rozpoczyna skanowanie od kąta nachylenia anteny względem powierzchni ziemi wynoszącego kilka stopni. Oznacza to, że w miarę oddalania się od radaru, najniższa wiązka biegnie coraz wyżej. Dodatkowo nakłada się na to krzywizna ziemi. W efekcie, w lokalizacjach położonych w odległości przekraczającej około 100 km opady formujące się na małej wysokości (zwłaszcza te niezwiązane z burzami) są niewidoczne, gdyż znajdują się poniżej horyzontu skanowania radaru. Jednak silnie wypiętrzone komórki burzowe, przed którymi ostrzegamy są dla radaru nadal dobrze widoczne nawet ze znacznych odległości, toteż istnieje możliwość ostrzegania przed silnymi burzami w lokalizacjach położonych w odległości przekraczającej 100 km od Goczałkowic-Zdroju.

By otrzymywać powiadomienia należy po pierwsze zainstalować aplikację Silesia Alert a po drugie wyrazić zgodę na powiadomienia, w tym ciche powiadomienia w niektórych wersjach systemu Android. Należy również zadbać o weryfikowanie co 2-3 miesiące, czy system automatycznie nie cofnął powiadomień w przypadku braku używania aplikacji Silesia Alert. Czynność tą należy wykonać obowiązkowo po okresie zimowym, w drugiej połowie kwietnia, gdy po zimowej przerwie ponownie uruchamiamy system ostrzeżeń meteorologicznych.

Tak, zazwyczaj systemy zainstalowane na urządzeniach mobilnych po jakimś czasie automatycznie cofają uprawnienia do wysyłania powiadomień nieużywanym aplikacjom. Należy więc regularnie, przynajmniej co 2-3 miesiące sprawdzać w systemie, czy do aplikacji Silesia Alert przypisana jest zgoda na wysyłanie powiadomień, w tym również cichych powiadomień w niektórych wersjach systemu Android.

Zdecydowanie nie. Nasza aplikacja ostrzega przed ekstremalnie silnymi burzami, którym towarzyszą opady gradu znacznych rozmiarów, ekstremalnie silny wiatr, nawalne opady deszczu i silne trąby powietrzne. Gdy występuje burza, której nie towarzyszą powyższe zjawiska, nadal istnieje zagrożenie ze strony wyładowań atmosferycznych, które co roku zabijają w Polsce co najmniej kilka osób. Niezależnie od ostrzeżeń generowanych przez naszą aplikację, jeśli słyszysz, że grzmi – schowaj się w domu lub w innym budynku wyposażonym w instalację odgromową. Z kolei jeśli otrzymasz nasz alert, musisz spodziewać się, że przebieg zjawisk może być bardziej gwałtowny niż w przypadku zwykłej burzy, przygotuj się więc na konieczność schowania się w centralnej części domu/mieszkania lub zejście do piwnicy.

Pobierz Silesia Alert

Silesia Alert to darmowa aplikacja dostępna na platformy iOS oraz Android, dzięki której nie umkną Ci żadne powiadomienia!

APP STORE PLAY STORE
alternative

alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
footer-frame